02-590-4612/3

תעסוחיל הינה תכנית מבוססת - תעסוקה, המיועדת לחיילי צה"ל מרקע סוציו-אקונומי קשה. אנו מסייעים לחיילים לנצל את אפשרויות התעסוקה המתאפשרות להם על ידי הצבא. בתעסוחיל אנו פוסעים יד ביד עם החיילים, במטרה ללוות ולסייע להם ליצור לעצמם עתיד תעסוקתי, יחד עם צמיחה אישית, לפי מטרותיהם האישיות.

לוגו מיה jpeg
לוגו צוות 3
images
cafe_cafe_logo
logo
הורד
images
yes
image001
regba_mushlam_logo
לוגו קראון פלזה קונברט
1f389
PH_Official_logo_2015_Heb
IKEA 2
unnamed
siteNewLogo1286825
image002teva
image002
images
Knockout version
לוגו מיה jpeg
לוגו צוות 3
images
cafe_cafe_logo
logo
הורד
images
yes
image001
regba_mushlam_logo
לוגו קראון פלזה קונברט
1f389
PH_Official_logo_2015_Heb
IKEA 2
unnamed
siteNewLogo1286825
image002teva
image002
images
Knockout version

©2018 by Ta'asuChayil. Proudly created with Wix.com

055-666-2600

  • Facebook
  • Google+
  • YouTube